×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Lisans Programı Yeterlilikleri

 1. 1 Öğrenciler yüksek bir genel İngilizce düzeyine sahip olacaklardır.

   

  2 Öğrenciler makul düzeyde Dilbilim altyapısına sahip olacaklardır.

   

  3 Öğrenciler kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilecek ve yeni fikirler üretebilecekler. Bilgilerini pekiştirmeye ve genişletmeye istekli olacaklardır.
  4 Öğrenciler edebi metinleri sözel olarak yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.
  5 Öğrenciler çalışma alanlarına ilişkin ahlaki konularda aktif rol alacaklar. Kültürel miras meselelerinde sorumluluk alacaklardır.
  6 Öğrenciler analitik düşünme ve  düşüncelerini yazılı olarak ifade edebilme becerilerine sahip olacaklardır.
  7 Öğrenciler takım halinde ya da bireysel olarak sosyal ve kültürel etkinlikler planlayarak ve bunlara katılarak sorumluluk alacaklardır.
  8 Öğrenciler okullar, kültürel kurumlar, vb. yerlere katkı sağlayarak bilgilerini gelecek nesillere aktararak topluma hizmet etmeyi öğreneceklerdir.
  9 Öğrenciler bilgisayar kullanma becerilerine sahip olacaklardır.
  10 Öğrenciler İngiliz edebiyatının edebi dönemleri hakkında güncel değerlendirmeler yapabileceklerdir.
  11 Öğrenciler çok kültürlülük ve cinsiyet çalışmaları gibi alana ilişkin konu ve disiplinler hakkında bilgi sahibi olarak kültürel konuları tartışabileceklerdir.
  12 Öğrenciler temel araştırma teknikleri ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacak ve araştırma kaynaklarını kullanabileceklerdir.
  13 Öğrenciler İngiliz edebiyatından başka edebiyatları da değerlendirebileceklerdir.
  14 Öğrenciler edebiyat kuramlarıyla ilgili temel bilgilere sahip olacaklardır.
  15 Öğrenciler çeviri eğitimi alacaklardır.