Bölüm Başkanı Mesajı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Çankaya Üniversitesi’nde kurulan ilk bölümlerdendir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı İngiliz, Amerikan ve diğer ülke yazarlarının eserlerini çözümleyici ve eleştirel olarak ele alır. Öğrenciler böylece kendilerini ve dünyayı anlamayı, açık ve etkin bir dille yazmayı ve konuşmayı, tutarlı bir şekilde düşünmeyi öğrenirler; İngiliz Edebiyatı aracılığı ile Batı düşünce tarihini ve Batı uygarlığını anlarlar. Türkiye’nin gelişimine rasyonel, pragmatik, reformist ve analitik-sentezci bir bakış açısı ile yaklaşırlar.

Bölüm programı, klasik mitolojinin temelleri ve özellikleri, edebiyat dönemleri ve hareketleri, Eski ve Ortaçağ İngiliz Edebiyatı, Rönesans, Romantik Çağ, Victoria Çağı ve Modern Çağ İngiliz Romanı, İngiliz Tiyatrosu, İngiliz toplum, ekonomi ve kültür tarihi konularında yoğunlaşır. Ayrıca program, Amerikan tarihi ve kültürü, eleştiri kuramları ve uygulaması, edebi türlerin incelenmesi ve İngilizcenin gramer ve yapısını da kapsar.

Öğrenciler, bölüm derslerinin dışında, bilgisayar, yabancı diller ve güzel sanatlar gibi bir çok dersi üniversitedeki diğer bölümlerden seçmeli olarak alabilirler. Üstün başarılı öğrencilerimiz, Fakültemizin Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nden ikinci lisans diploması (çift anadal) ya da yandal sertifikası alabilirler. Ayrıca, öğrencilerimiz Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ERASMUS Öğrenci Hareketliliği Faaliyeti çerçevesinde, Valencia Üniversitesi (İspanya), Oulu Üniversitesi ve Vaasan Üniversitesi (Finlandiya) ile Nicolaus Copernicus Üniversitesi (Polonya) gibi yetkin Üniversitelerde bir veya iki dönem eğitim alabilirler.