×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

Bölümün eleştirel düşünme ve disiplinlerarası yaklaşımlara verdiği önem öğrencilerin bakış açılarını genişletmeleri ve geliştirmeleri bakımından gereklidir. Bölüm öğrencileri zorunlu derslere ek olarak bölümümüz ve diğer bölümler tarafından açılan yabancı diller ve güzel sanatlar gibi birçok dersi üniversitedeki diğer bölümlerden seçmeli olarak alabilir, istenen şartları sağlamak kaydıyla Hukuk Fakültesi dışındaki bölümlerde (örneğin, Mütercim Tercümanlık, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, vb.) çift anadal diploması ve/veya yandal sertifikası almaya hak kazanabilirler.

Dil ve kültür arasında derin bağlar olduğundan, edebiyat ve kültür çalışmaları öğrencilerimizin eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini ilerletmelerini sağlar.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları pek çok farklı alanda çalışma imkanına sahiptir ve öğrencilerimiz seçmeli derslerle, yandal ve çift anadal yaparak çalışma alanlarını daha fazla genişletebilirler. Mezunlarımızın büyük kısmı anaokulundan üniversiteye çeşitli kademede öğretmenlik yapmaktadır. Akademik araştırma ve eğitimle ilgili olanlar yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitimlerini devam ettirmektedir. Diğer mezunlarımız ise bölümün kendilerine kattığı eleştirel düşünme, dil becerileri ve kültürel konulardaki bilgi donanımıyla özel sektör ve devlet kurumlarında, basılı ve görsel medyada, çevirmenlik, yazarlık, ve editörlük gibi işlerde, uluslararası ticaret, reklamcılık, yöneticilik ve turizm gibi pek çok alanda çalışmaktadır.

 

İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Lisansüstü Programları

İngiliz Edebiyatı ve Kültür Çalışmaları Yüksek Lisans ve Doktora Programları, İngiliz Edebiyatının yanısıra Amerikan Edebiyatı, Kültür  Çalışmaları, Dilbilim, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık, Felsefe, İletişim ve Medya Çalışmaları, Tarih, Sanat Tarihi, Psikoloji,  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi çeşitli alanlar ve disiplinlerden öğrenci kabul eder.

Programlar, farklı düşüncelere açık ve öğrenmeye istekli öğrencileri edebiyat kadar kültürel ve sosyal konularda da bilgilendirmek ve öğrencilerin yorum, tartışma ve eleştirel düşünme yetilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle, Edebiyat, Kültür Çalışmaları ve Eleştiri Kuramları olmak üzere üç alanda yoğunlaşmaktadır.

Disiplinlerarası ve uluslararası yaklaşımları olan edebiyat ve kültür çalışmaları, edebi ve kültürel metinlere olduğu kadar eleştirel kavram ve akımlara da odaklanır. Bu yaklaşım bölümün genel eğitim amacını da yansıtmaktadır. Amaç yalnızca var olan bilgiyi aktarmak değil, edebiyat ve kültür alanlarında yeni incelemeler ortaya koymaktır.

 

Dolayısıyla yüksek lisans ve doktora programları edebiyat üzerine temellendirilmiş ancak çok çeşitli kuramsal, felsefi, kültürel ve disiplinler arası ögeyi de içermektedir. Eleştirel düşünceler ile birlikte bu ögeler de sürekli değiştirilmekte, dönüştürülmekte ve geliştirilmektedir. Dersler eleştirel düşünme ve incelemedeki en çağdaş ve disiplinlerarası yaklaşımlarla bağlantılı olarak başlıca ondokuzuncu, yirminci ve yirmibirinci yüzyılların edebi, kültürel ve kuramsal çalışmalarına odaklanır.