Program Yeterlilikleri

Bölünün Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri aşağıda gösterilmiştir

Lisans Programı Yeterlilikleri

 1.  Öğrencilerin genel  İngilizce düzeyleri yüksek olacak
 2.  Öğrenciler makul düzeyde Dilbilim bilgisine sahip olacak
 3.  Öğrenciler kendilerini hayalgüçlerini kullanarak ifade edebilecekler
 4.  Öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek ve metinleri tartılşabilecekler
 5. Öğrenciler edebiyat tarihi  (özellikle Batı edebiyatı) konusunda temel bilgiye sahip olacaklar
 6. Öğrenciler analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olacaklar
 7. Öğrenciler farklı dönemlere ait romanları değerlendirebilecekler
 8. Öğrenciler farklı dönemlere ait şiirleri değerlendirebilecekler
 9. Öğrenciler farklı dönemlere ait oyunları değerlendirebilecekler
 10. Öğrenciler  İngiliz Edebiyatının farklı dönemlerini değerlendirebilecekler
 11. Öğrenciler kültürü, özellikle de  batı kültüründeki çokkültürlülük ve cinsiyet çalışmaları gibi temaları değerlendirebilecekler
 12. Öğrencilerin araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisi olacak
 13.  Öğrenciler İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebilecekler
 14. Öğrenciler edebiyat kuramları hakkında bilgili olacaklar
 15. Öğrencilerin çeviri eğitimi  olacak
 16. Öğrencilerin belli yazarları ve konuları derinlemesine inceleme fırsatı olacak

Lisans / B. A

TYYÇ İngiliz Dili ve Edebiyatı Temel Alan Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri
İngiliz dili ve edebiyatı alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Öğrenci ileri düzeyde İngilizce bilgisine, araştırma teknik ve yöntemleri bilgisine sahip olacak; farklı dönemleri ve bu dönemlere ait romanları, şiirleri, oyunları değerlendirebilecektir; edebiyat kuramları hakkında bilgili olacaklardır.
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. Öğrenciler edebi metinlere sözlü olarak tepki verebilecek, metinleri tartışabilecektir; araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisine sahip olacaktır.

 

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. Öğrenciler edebi metinlere sözlü olarak  tepki verebilecek düzeyde olurlar ve metinleri tartışabilirler; öğrenciler çeviri eğitimi alır.
Alanında bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. Öğrenciler kendilerini hayal güçlerini kullanarak ifade edebilirler; edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek düzeyde olurlar ve metinleri tartışabilir; İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebilirler.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Öğrenciler analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olacaklardır.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Öğrencilerin belli yazarları ve konuları derinlemesine inceleme fırsatı olur; araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisine sahiptir.
Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. Öğrenciler kendilerini hayal güçlerini kullanarak ifade edebilirler;  edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek düzeyde olurlar ve metinleri tartışabilirler; analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olurlar.
Alanında bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). Öğrencilerin genel  İngilizce düzeylerinin yüksek olmalıdır; makul düzeyde dilbilim bilgisine sahiptirler.
Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir Öğrenciler analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olurlar; kültürü, özellikle de  batı kültüründeki çokkültürlülük ve cinsiyet çalışmaları gibi temaları değerlendirebilir; edebiyat kuramları hakkında bilgili olurlar.
Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar Öğrenciler edebiyat tarihi  (özellikle Batı edebiyatı) konusunda temel bilgiye sahip olurlar; farklı dönemlere ait romanları, şiirleri, oyunları değerlendirebilirler.

 

Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar Öğrenciler İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları ve kültürleri değerlendirebilirler.

 

Yüksek Lisans Program Yeterlilikleri

 

 1. Öğrenciler çok iyi düzeyde İngilizce bileceklerdir.
 2. Öğrenciler lisans düzeyinde öğrendikleri bilgi ve beceriler konusunda ileri düzeyde uzmanlaşacak ve çalıştıkları bilimsel alana özgü etik bilince sahip olacaklardır.
 3. Öğrenciler edebi ve kültürel yapıtları sözel olarak  tartışabileceklerdir.
 4. Öğrenciler yaratıcı olmayı, yeni bilgi ve anlama biçimleri üretmeyi öğreneceklerdir.
 5. Öğrenciler araştırma alanlarıyla ilgili olan etik konularda aktif rol alacaklardır. Kültürel mirasla ilgili konularda sorumluluk sahibi olacaklardır.
 6. Öğrenciler analitik düşünme ve değerlendirmelerini özellikle yazılı olarak ifade edebilme becerilerine sahip olacaklardır.
 7. Öğrenciler akademik, toplumsal ve kültürel etkinlikler planlayacak ve bu etkinliklere, takım ruhuyla, gruplar halinde ya da bireysel olarak katılacaklar, etkinliklere sorumluluklar üstlenerek katkıda bulunacaklardır.
 8. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim ortamlarında bilgilerini aktarmak suretiyle topluma hizmette bulunacaklardır.
 9. Öğrenciler edebi tür ve terim konularında uzmanlaşacaklardır.
 10. Öğrenciler İngiliz edebiyatının  farklı dönemlerine yönelik olarak güncel değerlendirmelerde bulunacaklardır.
 11. Öğrencilerin kültürel konuları bilgi, ideoloji ve güç ilişkilerinin belirlediği disiplinler arası sosyal ve politik bağlamlarda tartışma becerisini geliştirecektir.
 12. Öğrencilerin araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisi olacaktır. Öğrenciler bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
 13. Öğrenciler İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebileceklerdir.
 14. Öğrenciler edebiyat kuramları hakkında bilgili olacaklardır.

 

Yüksek Lisans Program Yeterliliklerinin TYYÇ Alan Yeterlilikleriyle İlişkisi

TYYÇ İngiliz Dili ve Edebiyatı Temel Alan Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri (YÜKSEK LİSANS)
İngiliz dili ve edebiyatı alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Öğrenciler ileri düzeyde İngilizce bilgisine, araştırma teknik ve yöntemleri bilgisine sahip olacak; farklı dönemleri ve bu dönemlere ait romanları, şiirleri, oyunları değerlendirebilecektir; edebiyat kuramları hakkında bilgili olacaklardır.Öğrenciler Lisans düzeyinde öğrendikleri bilgi ve beceriler konusunda  ileri düzeyde uzmanlaşacaklardır. Çalıştıkları bilimsel alana özgü etik bilince sahip olmanın yanısıra, inceledikleri konuların politik alana nasıl akatarılabileceğini  ve kontrol mekanizmalarının en üst düzeydeki standartlarda nasıl kullanılacağını öğrenirler. Öğrenciler toplumsal ve kültürel etkinlikler planlayacak ve bu etkinliklere, takım ruhuyla, gruplar halinde ya da bireysel olarak katılırlar, etkinliklere sorumluluklar üstlenerek katkıda bulunurlar.

 

Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. Öğrenci edebi metinlere sözlü olarak tepki verebilecek, metinleri tartışabilecektir; araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisine sahip olacaktır.

 

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. Öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek düzeyde olurlar ve metinleri tartışabilir; öğrencilerin çeviri eğitimi olur.
Alanında bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. kendilerini hayal güçlerini kullanarak ifade edebilirler; öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek düzeyde olurlar ve metinleri tartışabilir; İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebilirler.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Öğrenciler analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olacaklardır.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Öğrencilerin belli yazarları ve konuları derinlemesine inceleme fırsatı olur; araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisine sahip olurlar.
Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. kendilerini hayal güçlerini kullanarak ifade edebilir; öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek düzeyde olurlar ve metinleri tartışabilir; analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olur.

 

Alanında bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). Öğrencilerin genel  İngilizce düzeyleri yüksek olur.
Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olur;kültürü, özellikle de  batı kültüründeki çokkültürlülük ve cinsiyet çalışmaları gibi temaları değerlendirebilir;edebiyat kuramları hakkında bilgili olur.
Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar Öğrenciler edebiyat tarihi  (özellikle Batı edebiyatı) konusunda temel bilgiye sahip olurlar; farklı dönemlere ait romanları, şiirleri, oyunları değerlendirebilirler.

 

Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar Öğrenciler İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları ve kültürleri değerlendirebilirler.

 

Doktora Programı Yeterlilikleri

 1. Öğrencilerin genel  İngilizce düzeyleri yüksek olacaktır.
 2. Öğrenciler Yüksek Lisans düzeyinde öğrendikleri bilgi ve beceriler konusunda  ileri düzeyde uzmanlaşacaklardır. Çalıştıkları bilimsel alana özgü etik bilince sahip olmanın yanısıra, inceledikleri konuların politik alana nasıl akatarılabileceğini öğrenecekler ve kontrol mekanizmalarının en üst düzeydeki standartlarda nasıl kullanılacağını öğreneceklerdir.
 3. Öğrenciler kendilerini hayal güçlerini kullanarak ifade edebilecekler, bilgilerini daha da derinleştirme konusunda hassasiyet kazanacaklardır.
 4. Öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek ve metinleri tartışabileceklerdir.
 5. Öğrenciler araştırma alanlarıyla ilgili olan etik konularda  aktif rol almayı öğrenecekler, kültürel mirasla ilgili konularda sorumluluk sahibi olacaklardır.
 6. Öğrenciler analitik düşünme ve değerlendirmelerini yazılı metinler aracılığıyla kendilerine özgü bir biçimde oluşturma becerilerine sahip olacaklardır.
 7. Öğrenciler toplumsal ve kültürel etkinlikler planlayacak ve bu etkinliklere, takım ruhuyla, gruplar halinde ya da bireysel olarak katılacaklar, etkinliklere sorumluluklar üstlenerek katkıda bulunacaklardır.
 8. Öğrenciler toplumsal ve kültürel etkinlikler planlayacak ve bu etkinliklere, takım ruhuyla, gruplar halinde ya da bireysel olarak katılacaklar, etkinliklere sorumluluklar üstlenerek katkıda bulunacaklardır.
 9. Öğrenciler bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
 10. Öğrenciler İngiliz edebiyatının farklı dönemlerine yönelik olarak güncel değerlendirmelerde bulunacaklardır.
 11. Öğrencilerin kültürel konuları tartışma ve bu tartışmaları, çok kültürlülük ve cinsiyet çalışmaları gibi disiplinlerden  edindikleri bilgilerle yürütebilme becerileri gelişecektir.
 12. Öğrencilerin araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisi olacaktır. Alanlarıyla ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel kaynakları kullanabileceklerdir.
 13. Öğrenciler İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebileceklerdir.
 14. Öğrenciler edebiyat kuramları hakkında bilgili olacaklardır.
 15. Öğrenciler özgün ve yeni araştırmalar üretecekler ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeylerde yayınlanma ya da sunulma düzeyinde olacaktır.

Doktora Yeterlilikleri

Doktora / Ph. D

Ders
Kodu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELCS 601 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 602 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 0 3
ELCS 603 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 0 3
ELCS 604 3 3 3 3 4 4 2 2 1 2 4 2 1 1 3
ELCS 605 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 0 3
ELCS 606 3 4 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 607 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 608 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 610 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 0 3
ELCS 611 3 0 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 0 0
ELCS 612 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 0 3
ELCS 613 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 614 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 615 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 616 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 617 3 0 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 0 0
ELCS 618 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 690 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 691 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4
ELCS 699 3 3 3 3 3 4 2 2 1 2 4 2 1 3 4

Doktora Program  Yeterliliklerinin TYÇÇ  Alan Yeterlilikleriyle İlişkisi

TYYÇ İngiliz Dili ve Edebiyatı Temel Alan Yeterlilikleri Program Yeterlilikleri (DOKTORA)
İngiliz dili ve edebiyatı alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Öğrenciler ileri düzeyde İngilizce bilgisine, araştırma teknik ve yöntemleri bilgisine sahip olacak; farklı dönemleri ve bu dönemlere ait romanları, şiirleri, oyunları değerlendirebilecektir; edebiyat kuramları hakkında bilgili olacaklardır.Öğrenciler Lisans düzeyinde öğrendikleri bilgi ve beceriler konusunda  ileri düzeyde uzmanlaşacaklardır. Çalıştıkları bilimsel alana özgü etik bilince sahip olmanın yanısıra, inceledikleri konuların politik alana nasıl akatarılabileceğini  ve kontrol mekanizmalarının en üst düzeydeki standartlarda nasıl kullanılacağını öğrenirler. Öğrenciler toplumsal ve kültürel etkinlikler planlayacak ve bu etkinliklere, takım ruhuyla, gruplar halinde ya da bireysel olarak katılırlar, etkinliklere sorumluluklar üstlenerek katkıda bulunurlar.

 

Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. Öğrenci edebi metinlere sözlü olarak tepki verebilecek, metinleri tartışabilecektir; araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisine sahip olacaktır.

 

Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular. Öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek düzeyde olurlar ve metinleri tartışabilir; Öğrenciler özgün ve yeni araştırmalar üretirler ve bu çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeylerde yayınlanma ya da sunma düzeyinde olurlar.
Alanında bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. Öğrenciler kendilerini hayal güçlerini kullanarak ifade edebilirler; edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek düzeyde olurlar ve metinleri tartışabilir; İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebilirler.
Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. Öğrenciler analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olacaklardır.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. Öğrencilerin belli yazarları ve konuları derinlemesine inceleme fırsatı olur; araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisine sahip olurlar.
Alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. kendilerini hayal güçlerini kullanarak ifade edebilir; öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek düzeyde olurlar ve metinleri tartışabilir; analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olur.

 

Alanında bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde). Öğrencilerin genel  İngilizce düzeyleri yüksek olur.
Alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olur;kültürü, özellikle de  batı kültüründeki çokkültürlülük ve cinsiyet çalışmaları gibi temaları değerlendirebilir;edebiyat kuramları hakkında bilgili olur.
Alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar Öğrenciler edebiyat tarihi  (özellikle Batı edebiyatı) konusunda temel bilgiye sahip olurlar; farklı dönemlere ait romanları, şiirleri, oyunları değerlendirebilirler.
Alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar Öğrenciler İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları ve kültürleri değerlendirebilirler.