Kaliteli Lisans ve Lisansüstü Eğitim İçin Katıl Bize

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Çankaya Üniversitesi’nde kurulan ilk bölümlerdendir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programı özelde İngiliz, genelde Amerikan ve diğer batılı yazar ve düşünürlerin çalışmalarını çözümleyici ve eleştirel biçimde ele alarak, Batı kültürünü ve bu kültürü oluşturan kurumları ürettikleri edebiyat, felsefe ve sanat ürünleri üzerinden algılamayı hedefleyen bir bölümdür.

Bu süreçte öğrenciler, batıyı ve kültürünü anlamlandırırken, kendilerini ve dünyayı da anlamayı, açık ve etkin bir dille yazma ve konuşmayı ve tutarlı bir şekilde düşünmeyi öğrenerek Türkiye’nin sosyal, entelektüel ve yazınsal gelişimine eğitilmiş bir bakış açısı ile yaklaşıp katkı getirecek bireyler haline gelirler.

Bölüm programında yer alan dersler öğrenci merkezli ve araştırmaya yöneliktir. Eğitim ve öğretim, kurumsal bilgi ve uygulamaya paralel olarak görsel işitsel kaynaklar ve Türk ve yabancı uzmanların konferanslarıyla zenginleştirilmektedir.

Bölüm programı İngiliz edebiyat ve kültür tarihinin şu dönem ve akımları üzerinde durur: Klasik Dönem ve Batı Edebiyatı Üzerine Etkileri, Edebiyat Dönemleri ve Hareketleri, Eski ve Ortaçağ İngiliz Edebiyatı, Rönesans Edebiyatı, Aydınlanma Çağı ve Düşünce Akımları, Romantik Dönem ve Şiiri, 18. Yüzyıl ve Victoria Çağı İngiliz Romanı, İngiliz Tiyatrosu, İngiliz Kültür Tarihi. Program, ayrıca, Amerikan Tarihi ve Kültürü, Çeviri ve Kuramları konularıyla da öğrencilere bu alanlarda altyapı kazandırmaktadır.

Öğrenciler, bölüm derslerinin dışında, bilgisayar, yabancı diller ve güzel sanatlar gibi birçok dersi üniversitedeki diğer bölümlerden seçmeli olarak alabilirler. Öğrencilerimiz istenen şartları sağlamak kaydıyla Hukuk Fakültesi dışındaki bölümlerde çift anadal ya da yandal sertifikası kazanmaya hak kazanabilirler.

İş Olanakları

  • Bölüm mezunları için geniş iş olanakları bulunmaktadır.
  • Mezunlarımız bölümde edindikleri dil ve iletişim becerileri, edebiyat-kültür birikimleriyle çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörlerde çalışabilirler.
  • Üniversitelerde okutman, özel ve kamu sektörlerinde tercüman olabilirler.
  • Medya, TRT, bakanlıklar ve özel sektörün ilgili kurumlarında istihdam edilebilirler.
  • İngiliz Dili, edebiyatı, kültürü ve İngilizce öğretimi gibi alanlarda Yüksek Lisans ve Doktora programlarına katılabilir,
  • Turizm sektöründe de görev alabilirler.

Ayrıntılı bilgi için http://aday.cankaya.edu.tr/